تمدید زمان ارسال طرح در رویداد تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری استان‌ها)

پارک علم و فناوری فارس برگزار می‌کند

دومین جشنواره نوآوری و فناوری شیراز

رویداد تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری استان‌ها)

زمان برگزاری: ۰۳ تا ۰۵ آبان ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال طرح: ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱

ثبت نام و اطلاعات بیشتر: https://shiraztechfestival.ir/fa/