تمدید مهلت ثبت‌نام در فراخوان اول طرح گرنت جوانه تا سی ام اسفند ماه ۱۳۹۹ 

به منظور بسط و توسعه نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های استان به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP) ، پارک علم و فناوری فارس با همکاری دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند. اولین فراخوان طرح جوانه از تاریخ ۱۲ الی ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز خواهد شد.

جهت دریافت شیوه‌نامه اجرایی لطفاً“کلیک” کنید. پیش از شروع ثبت‌نام، لازم است کاربرگ‌های مورد نیاز را از کاربرگ‌های موردنیاز ثبت درخواست” دانلود و تکمیل نمائید. همچنین برای دریافت راهنمای ثبت‌نام متقاضی گرنت” کلیک” کنید.

ثبت نام

تمدید مهلت ثبت‌نام در فراخوان اول طرح گرنت جوانه تا سی ام اسفند ماه ۱۳۹۹ است.