تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری فارس و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

به منظور توسعه همکاری های مشترک انجام شد؛

امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری فارس  و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، توسعه همکاری های مشترک در زمینه فناوری، کمک به تجاری سازی محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان ، توانمندسازی کارشناسان و پرسنل پارک و شرکت های تحت حمایت از اهداف انعقاد این تفاهم نامه همکاری است .
اعتبار ۲ ساله این تفاهم نامه با توافق طرفین قابل تمدید است.

این تفاهم نامه در بازدید هیات رئیسه دانشگاه سمنان و پارک علم و فناوری این دانشگاه از پارک علم و فناوری فارس به امضاء طرفین رسید.

بازدید از تعدادی از شرکت های مستقر از دیگر برنامه های هیات دانشگاه سمنان بود.