تعرفه خدمات اینترنت

تعرفه خدمات ارتباطی پارک علم و فناوری فارس سال ۱۴۰۰

تعرفه ارتباط با شبکه اینترنت

نام سرویس بسته ترافیک سالیانه پهناي باند kbps قیمت (تومان)
S1 GB 2 در ماه ۵۱۲-۱۰۲۴ رایگان
S2 ۳ GB ۵۱۲-۴۰۹۶ ۷۰۰۰
S3 ۵ GB ۱۰۲۴-۴۰۹۶ ۱۲۰۰۰
S4 ۱۰ GB ۲۰۴۸-۴۰۹۶ ۲۰۰۰۰
S5 ۲۵ GB ۴۰۹۶-۸۱۹۲ ۴۵۰۰۰
S6 ۵۰ GB ۴۰۹۶-۸۱۹۲ ۸۰۰۰۰
S7 ۱۰۰ GB ۴۰۹۶-۸۱۹۲ ۱۲۰۰۰۰
S8 ۲۰۰ GB ۶۱۴۴-۱۰۲۴۰ ۱۷۰۰۰۰


توضیحات:
۱-    سرویس رایگان همزمان با عقد قرارداد اسکان با درخواست شرکت در اختیار شرکت قرار می گیرد.
۲-   هر بسته ۱GB اضافی برای سرویس رایگان، مبلغ ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.
۳-    سقف ترافیک سالانه مختص همان سال بوده و قابل انتقال به سال بعد نمی باشد.
۴-    هزینه استفاده از آی پی اختصاصی ماهیانه ۶۰۰۰ تومان است.