پیام تبریک پارک علم و فناوری فارس به شرکت برج و بارو