بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

– بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
– پیشران تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
– محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

۱۹ الی ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱