بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک‌های علم و فناوری رونمایی شد

بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک‌های فناوری رونمایی شد؛

حمایت صندوق در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تسهیلات و توانمندسازی از شرکت‌های دانش بنیان

بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک‌های علم و فناوری توسط دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسه روسای پارک‌های علم و فناوری در محل این صندوق رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، این بسته که شامل سه بخش سرمایه‌گذاری، تسهیلات و توانمندسازی است، مواردی همچون تامین سرمایه خطرپذیر شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها از طریق عاملان سرمایه‌گذاری صندوق در قالب مشارکت دو و سه جزئی در چارچوب دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری و مشارکت را در بخش اول شامل می‌شود.

همچنین اولویت‌دهی به سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده از سوی پارک‌های علم و فناوری در شورای سرمایه‌گذاری صندوق و ضمانت حداکثر ۸۰ درصد سود برآوردی حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار و هلدینگ پذیرفته شده در بورس و فرابورس از جمله موارد مهم دیگر در بخش سرمایه‌گذاری این بسته است.

حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق همکاری با پژوهشگران و فناوران در چارچوب پروژه‌های تحقیقاتی نیاز محور در قالب “گرنت تحقیق و توسعه نیاز محور”، تامین مالی پارک‌های علم و فناوری به منظور ارائه خدمات آموزش و مشاوره طرح کسب و کار، تحقیقات بازار، برگزاری رویدادهای شبکه‌سازی و تبادل فناوری به شرکت‌های مستقر در پارک‌های استانی با منطقه جغرافیایی خود دو مورد مهم در بخش ارائه توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری است.

ایجاد امکان بهره‌مندی پارک‌های علم و فناوری از فضاهای مجتمع نوآوری و شکوفایی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با نوآوری و کارآفرینی فناورانه با نرخ ترجیهی در چارچوب روش اجرایی اجاره فضاهای مجتمع شکوفایی و ارائه خدمات بلاعوض توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان و شتابندهنده‌های مستقر در پارک‌های فناوری از جمله موارد مهم دیگر بخش توانمندسازی این بسته است.

ارائه خدمات مالی در قالب تسهیلات و ضمانت‌نامه به واحدهای فناور مستقر در پارک از طریق تسهیلات ارائه شده به صندوق‌های پژوهش و فناوری در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب صندوق، همکاری با پارک‌های فناوری به عنوان کارگزار نظارت و ارزیابی در ارزیابی و نظارت بر طرح‌ها در چارچوب دستورالعمل تعیین صلاحیت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی کارگزاران و پذیرش ضمانت پارک‌ها برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها در چارچوب دستورالعمل اخذ و تضامین قرارداد به عنوان ضمانت معتبر با همکاری وزارت عتف در اخذ اطلاعات مورد نیاز از پارک‌ها از جمله موارد مهم بخش تسهیلات جدید صندوق نوآوری و شکوفایی است.

همچنین ارائه تسهیلات مالکیت محل کار یا استقرار موقت با نرخ ترجیهی به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها در چارچوب دستورالعمل خدمات تامین محل کار شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای تسهیلات با نرخ ترجیهی به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها در صورت اقدام گروهی از شرکت‌ها برای ساخت تجمعی فضای فیزیکی در پارک‌ها در چارچوب دستورالعمل خدمات تامین محل کار شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای تسهیلات با نرخ ترجیهی به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها به منظور تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌های شرکت‌ها در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب صندوق، اعطای تسهیلات ترجیهی به شتابنده‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها به منظور تامین سرمایه‌پذیری و آماده‌سازی و تجهیز فضای استقرار در چارچوب بسته حمایت از شتابندهنده‌های دانش‌بنیان و دستورالعمل‌های مصوب صندوق از دیگر مباحث حمایتی این بسته است.