برگزاری کارگاه‌های آموزشی قانون پایانه‌های فروشگاهی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی قانون پایانه‌های فروشگاهی
مدرس: نادر بانشی
رئیس امور حسابرسی مالیاتی
مهندس پویان‌فر
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
زمان: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
ساعت: ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
مکان: سالن اجلاس – پارک علم و فناوری فارس