برگزاری نشست مشترک شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری فارس با مدیریت شعب بانک تجارت استان فارس

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، نشست مشترک شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری فارس با مدیریت شعب بانک تجارت استان فارس برگزار شد.
در این نشست دکتر فرید مُـر، رئیس پارک علم و فناوری فارس ضمن معرفی مجموعه پارک علم و فناوری فارس، نیازمندی شرکت های دانش بنیان به سرمایه گذاری و دریافت تسهیلات را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت که نقش بانک ها در این راه بسیار سازنده و فعال است و پارک علم و فناوری فارس به دنبال رایزنی و ایجاد راهکارهای مناسب جهت ارتباط با بانک ها است.
رئیس پارک علم و فناوری فارس اضافه کرد اقتصاد مقاومتی، متکی به شرکت های دانش بنیان است که از ویژگی های آن دورن زا و برون نگر بودن است و با تعامل سازنده و تفاهم با نظام بانکی می تواند کشور را وارد دور جدیدی از پیشرفت صنعتی کند.
مهندس قیصری مدیر شعب بانک تجارت استان فارس ضمن بیان تجربه بانک تجارت در ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، بیان داشت که با توجه نوع فعالیت شرکت های دانش بنیان، این بانک آماده ارائه تسهیلات در قالب قراردادهای سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و سایر موارد و با ظرفیت سنجی و بر اساس قوانین موجود و ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی است.
مدیر شعب بانک تجارت استان فارس اضافه کرد: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس جهت تسریع در دریافت تسهیلات، می توانند با دریافت معرفی نامه از طرف مجموعه پارک علم و فناوری فارس به بانک تجارت مراجعه کنند.
در ادامه به سوالات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس توسط مسئولین بانک تجارت، در خصوص ارائه تسهیلات پاسخ داده شد.