برگزاری نخستین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری ایران

اولین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری توسط انجمن علمی پارک های علم وفناوری و مراکز رشد ایران و با میزبانی پارک علم و فناوری مازندران در سال جاری در استان مازندران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، اولین کنفرانس ملی با عنوان “انقلاب چهارم صنعتی، نقش پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها” و با محورهای ذیل:

۱ هوش مصنوعی

۲ بلاک چین ها

۳ نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و مناطق نوآوری در انقلاب صنعتی ایران

در نیمه دوم سال جاری در استان مازندران برگزار خواهد شد.

در حال حاضر، به دلیل شیوع و انتشار ویروس کرونا تغییراتی در برنامه های پیش بینی شده بوجود آمده است. به همین دلیل به زودی محل و زمان دقیق و نیز آخرین اخبار مربوط به کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعات بيشتر و ثبت نام: http://stpia.ir/