برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست‌های “سرنخ” با حضور مهندس علی اوجی مدیرعامل مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست‌های “سرنخ” در پارک علم و فناوری فارس
با حضور مهندس علی اوجی مدیرعامل مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

در این نشست که با هدف ارتباط بین صنایع بزرگ استان، افراد کلیدی، نخبگان و شرکت های دانش بنیان و فناور انجام شد، دکتر سالاری معاون فناوری پارک و دکتر شفیعی مدیر تجاری سازی پارک به همراه مدیران شرکت‌های فناور حضور داشتند.
در این نشست در خصوص ظرفیت‌های شرکت شام شام جهت همکاری و استفاده از توان مدیران شرکت‌های فناور صحبت شد.