برپایی موکب سردار شهید حاج عبدالله اسکندری در پارک علم و فناوری فارس