برپایی موکب به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پارک علم و فناوری فارس

برپایی موکب به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پارک علم و فناوری فارس