بازدید هیات رئیسه دانشگاه فسا از پارک علم و فناوری فارس

هيات رئيسه دانشگاه فسا از پارک علم و فناوري فارس بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري فارس، با هدف آشنايي با مجموعه پارک علم و فناوري و افزايش سطح همکاري متقابل، رئيس و معاونين دانشگاه فسا از تعدادي از شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري فارس بازديد و با فعاليتهاي اين شرکتها آشنا شدند.

همچنين در نشست مشترکي با رئيس، معاونين و مديران پارک علم و فناوري فارس مسايل و موارد مربوط به ارتقاء سطح همکاري طرفين و نيز مرکز رشد شهرستان فسا بحث و بررسي شد.

دکتر ذوالقدر رئيس پارک علم و فناوري فارس در اين نشست با اشاره به اهميت تعامل پارک و دانشگاه و ايجاد بستري براي دانش‌جويان و اساتيد، حرکت به سمت توسعه کارآفريني استان و تحقق دانشگاه کارآفرين را از برنامه هاي پارک علم و فناوري برشمردند و اضافه کردند بر همين اساس پرديس نوآوري و فناوري شيراز با همکاري دانشگاه شيراز و حمايت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تجهيز و به بهره‌برداري رسيد و هم اکنون نيز تعدادي از واحدهاي فناور در آن مستقر هستند.

 رئيس پارک علم و فناوري فارس اضافه کرد: استان فارس پتانسيل بسيار بالاي در حوزه هاي مختلف دارد و توسعه‌ي مراکز رشد شهرستاني نيز از ديگر برنامه‌هاي پارک علم و فناوري فارس است.

دکتر سالاري معاون فناوري و نوآوري و دکتر رعنايي معاون پشتيباني پارک نيز با اشاره به اهميت ارتباط شرکت‌ها با يکديگر، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان و تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي حوزه دانش‌بنيان در شهرستان‌ها را براي استفاده حداکثري از ظرفيت شرکتهاي فناور و دانشگاه مهم برشمردند.

همچنين دکتر فتح‌اللهي رئيس دانشگاه فسا ضمن ابراز رضايت از فعاليت مرکز رشد فسا در اين دانشگاه بيان داشت: دانشگاه محور اقتصاد دانش‌بنيان است و مهم ترين ابزار آن نيز مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري است. ايشان ضمن تاکيد بر تشکيل کارگروه اقتصاد دانش‌بنيان در شهرستان‌ها، با اولويت سنجي و مديريت منابع خواستار ارتباط بيشتر پارک از مرکز رشد فسا شد.

شايان ذکر است مرکز رشد شهرستان فسا از مراکز رشد اقماري پارک علم و فناوري فارس، مستقر در دانشگاه فسا ميزبان تعداد ۱۸ شرکت فناور و دانش‌بنيان است.

در اين نشست مدير مرکز رشد شهرستان فسا و دبير شوراي نمايندگان شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري فارس نيز حضور داشتند و به بيان فعاليتهاي صورت گرفته در مرکز رشد فسا و همچنين لزوم ارتباط بيشتر شرکتها با يکديرگر پرداختند.