بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس از بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس از بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

دکتر سالاری معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس ضمن بازدید از نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار و همچنین دهمین نمایشگاه تجهیزات و موارد آزمایشگاهی ایران ساخت، از غرفه پارک علم و فناوری فارس نیز بازدید به عمل آوردند.

شرکت‌های مستقر در پارک در دهمین نمایشگاه تجهیزات و موارد آزمایشگاهی ایران ساخت نیز به صورت مستقل حضور داشتند.