بازدید معاون جهاد کشاورزی از محصولات شرکت‌های پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه‌ای شیراز

بازدید معاون جهاد کشاورزی از محصولات شرکت‌های پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه‌ای شیراز