معاون پارک IT کازان به همراه نماینده شرکت Innostage و کارشناس پارک IT کازان از پارک علم و فناوری فارس بازدید کردند.

بازدید مدیران و شرکت های پارک کازان از پارک علم و فناوری فارس
معاون پارک IT کازان به همراه نماینده شرکت Innostage و کارشناس پارک IT کازان از پارک علم و فناوری فارس بازدید کردند.
در این بازدید مسئولان پارک IT کازان از شرکت های پارک علم و فناوری فارس بازدید نمودند و با توانمندی های پارک فارس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا شدند. توانمندی شرکت‌ها در حوزه های مختلف از جمله طراحی و تولید بردهای الکترونیکی مورد نیاز صنایع مورد توجه مدعوین قرار گرفت. در انتهای این برنامه مقرر شد شرکت های منتخب پارک فارس از امکان استقرار رایگان در پارک IT کازان و استفاه از زیرساخت های این پارک بهره مند گردند.