بازدید مدیران شهرستان لارستان از پارک علم و فناوری فارس

بازدید مدیران شهرستان لارستان از پارک علم و فناوری فارس

روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه، نشستی با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس و معاون فرماندار شهرستان لار، رئیس شورای شهرستان، رئیس شورای شهر و تعدادی از مدیران اجرایی شهرستان لار در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد.

در این نشست، احسان طاهری، معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ فرمانداری شهرستان لار با تأکید بر ظرفیت‌های این شهرستان ازجمله زیرساخت‌هایی همچون صنایع و فرودگاه، راه‌اندازی هرچه سریع‌تر مرکز رشد لارستان را جزء اولویت‌های کاری شهرستان برشمرد و از اعضای نشست خواست به مدیریت شهرستان در پیگیری این پروژه اطمینان داشته باشند.

دکتر نصیری، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس، پروژۀ مرکز رشد شهر لارستان را اولین پروژۀ خیّرساز، با این میزان ارزش مالی، در حوزۀ فناوری در سطح کشور خواند و دربارۀ توسعۀ مراکز رشد در شهرستان‌ها اظهار امیدواری کرد.

مدیران شهرستان لارستان پس از پایان این نشست، از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس، مرتبط با حوزۀ مدیریت شهری و شهرداری بازدید کردند.