بازدید ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و معاونین ایشان از پارک علم و فناوری فارس

بازدید ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و معاونین ایشان از پارک علم و فناوری فارس

جناب آقای احمد علی افکاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و معاونین ایشان در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از پارک علم و فناوری فارس و شرکت‌های فناور مستقر در پارک بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور جناب آقای دکتر سید رضا موسوی محسنی معاون برنامه ریزی و جناب آقای عبدالحمید سنگی معاون بودجه سازمان انجام شد، از پروژه برج علم و فناوری پارک که از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان فارس می‌باشد بازدید صورت گرفت.
در این نشست پیرو دستور استاندار محترم در مورد توزیع اعتبارات بند ۲ ماده ۳۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اخذ گردید.