بازدید دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری فارس

بازدید دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری فارس در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار