بازدید دانش آموزان نخبه از پارک علم و فناوری فارس به منظور آشنایی با شرکت‌های فناور و خدمات پارک

بازدید دانش آموزان نخبه از پارک علم و فناوری فارس به منظور آشنایی با شرکت‌های فناور و خدمات پارک – در این بازدید دانش آموزان از کارگاه و آزمایشگاه عمومی پارک و چند شرکت فناور بازدید کردند و از توضیحات کارآفرینان بهرمند شدند.
دکتر شفیعی، مدیر تجاری سازی پارک نیز در این بازدید در مورد پارک توضیحاتی را برای دانش آموزان ارائه دادند.