بازدید دانش آموزان منتخب کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس از پارک علم و فناوری فارس.

بازدید دانش آموزان منتخب کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس از پارک علم و فناوری فارس.

در این بازدید که با حضور دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس و مرتضی موصلی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار گردید، دانش آموزان از شرکت‌های مستقر در پارک و مرتبط به رشته تحصیلی خود بازدید کردند و با کارآفرینان به گفتگو نشستند.