بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز از پارک علم و فناوری فارس و بازدید از شرکت‌های فناور مستقر

بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز از پارک علم و فناوری فارس و بازدید از شرکت‌های فناور مستقر
در این بازدید دانشجویان از شرکت‌هایی در زمینه‌های تولید و ساخت پهپادهای کشاورزی، ساکشن‌های دندان پزشکی و … بازدید کردند.