بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس

بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس

در نشستی که روز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ با حضور اعضای شورای اسلامی استان و مدیران پارک علم و فناوری فارس برگزار گردید، دربارۀ زمینه‌های مشترک همکاری شورای اسلامی استان و پارک علم و فناوری فارس، بحث و تبادل نظر شد. اعضای شورای اسلامی استان پس از این نشست، از شرکت‌های منتخبِ مستقر در پارک بازدید کردند.

شورای اسلامی استان، شورایی مشورتی نظارتی و نهادی انتخابی، متشکل از نمایندگان شوراهای شهرستان است.