بازديد مدير کل سازمان محيط زيست فارس از پارک علم و فناوري فارس

مدير کل سازمان محيط زيست استان فارس و تعدادي از مديران اين سازمان با هدف آشنائي و گسترش همکاري، از پارک علم و فناوري فارس بازديد کردند.
دکتر ذوالقدر رئيس پارک در ابتداي اين بازديد و در نشست مشترکي که دبير و تعدادي از نمايندگان شرکتهاي مستقر نيز حضور داشتند ضمن معرفي اجمالي پارک، بيان داشتند: ظرفيت هاي مناسبي در شرکتهاي مستقر وجود دارد که مي تواند بخشي از مشکلات و نيازهاي فناورانه سازمان محيط زيست را برطرف نمايد.
ايشان ضمن اعلام آمادگي در همکاري با سازمان محيط زيست اضافه کرد: انعقاد تفاهم نامه همکاري و انتخاب نمايندگاني از هر دو مجموعه مي توانند به تحقق اهداف و انتظارات تفاهم نامه کمک نمايد.
همچنين در اين نشست مهندس ظهرابي، مديرکل سازمان محيط زيست استان با اعلام آمادگي همکاري با پارک بيان داشت: مشکلات و مسائل مختلفي در سازمان محيط زيست از جمله کنترل آتش سوزي و بلاهاي طبيعي وجود دارد که با ورود شرکت هاي فناور و دانش بينان به اين حوزه ميتوان اميدوار به برطرف شدن آن بود.

بازديد از تعدادي واحدهاي فناور از ديگر برنامه هاي بازديد مديرکل محيط زيست استان از پارک علم و فناوري فارس بود.