انعقاد تفاهم نامه همکاری پنج جانبه پارک های علم و فناوری فارس، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس

انعقاد تفاهم نامه همکاری پنج جانبه پارک های علم و فناوری فارس، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس

در دهمین نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و‌ حفاری که در اهواز در حال برگزاری است تفاهم نامه همکاری پنج جانبه پارک های علم و فناوری فارس، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس در حوزه انرژی نفت و گاز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس و به نقل از خبرگزاری ایسنا – منطقه خوزستان، امروز ۲ آذرماه در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان، یک تفاهم نامه همکاری میان پارک‌های علم و فناوری پنج استان منعقد شد.

این تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری خوزستان، خراسان، فارس، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس و در راستای ارتقا مراکز تخصصی و شرکت های فعال در حوزه نفت گاز و پتروشیمی منعقد شد.

هدف از این تفاهم نامه فراهم سازی بستری است تا شرکت هایی که بر پایه دانش شکل گرفته اند با هم افزایی با یکدیگر بتوانند نیازهای صنایع مرتبط با انرژی را برطرف کنند.

همچنین یکی دیگر از اهداف این تفاهم نامه افزایش ارتباطات فناورانه با صنعت نفت است تا با یک نیروی یکپارچه برای حضور در بازار صنعت نفت، گاز و انرژی تلاش شود.

در دهمین نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و‌ حفاری که در اهواز در حال برگزاری است تفاهم نامه همکاری پنج جانبه پارک های علم و فناوری فارس، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس در حوزه انرژی نفت و گاز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس و به نقل از خبرگزاری ایسنا – منطقه خوزستان، امروز ۲ آذرماه در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان، یک تفاهم نامه همکاری میان پارک‌های علم و فناوری پنج استان منعقد شد.

این تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری خوزستان، خراسان، فارس، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس و در راستای ارتقا مراکز تخصصی و شرکت های فعال در حوزه نفت گاز و پتروشیمی منعقد شد.

هدف از این تفاهم نامه فراهم سازی بستری است تا شرکت هایی که بر پایه دانش شکل گرفته اند با هم افزایی با یکدیگر بتوانند نیازهای صنایع مرتبط با انرژی را برطرف کنند.

همچنین یکی دیگر از اهداف این تفاهم نامه افزایش ارتباطات فناورانه با صنعت نفت است تا با یک نیروی یکپارچه برای حضور در بازار صنعت نفت، گاز و انرژی تلاش شود.