شناسه ملی: 14003237965

کد اقتصادی: 411379197695

کد کارگاهی  (تامین اجتماعی) : 4728210101

واحد امور مالی

واحد امور مالی، از بخش‌های تابعۀ معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس و یکی از ارکان مهم و اصلی این معاونت به شمار می‌آید. از جمله خدمات قابل ارائه در این واحد می‌توان به مورد زیر اشاره کرد :

  1. ارتقای آگاهی در زمینه قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموالی و مالیاتی و نظارت بر اجرای آن‌ها از طریق مقتضی.
  2. نظارت بر نحوه تعهد و تأمین اعتبار هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب و تطبیق آن با برنامه‌های بودجه جاری و طرح‌های عمرانی.
  3. نظارت بر نحوه مصرف بودجه، کنترل هزینه‌ها، حساب‌ها، اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی و پیشنهاد به موقع برای اصلاح، ترمیم و جابه‌جایی اعتبارات مصوب با توجه به خط مشی و اهداف کلی پارک.
  4. نگهداری حساب اعتبارات و پیگیری تامین آن‌ها به تفکیک مواد و برنامه‌های مصوب.حضور در جلسه کمیسیون مناقصه و سایر کمیسیون‌های تخصصی حسب مورد.
  5. انجام کلیه امور مالی مربوط به شرکت‌های تحت پوشش شامل امور مالی قراردادها ، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش ، انجام امور تسویه حساب شرکت‌ها و ...