امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری فارس با شرکت GENESIS ایتالیا

درراستای همکاری‌های بین المللی صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری فارس با شرکت GENESIS ایتالیا

روز چهارشنبه ۹۷/۸/۲ تفاهم نامه مشترکی بین پارک علم و فناوری فارس و شرکت GENESIS ایتالیا به امضا رسید. امضای این تفاهم نامه با هدفِ استفاده بهینه از توانمندی ها و ظرفیت های دو طرف قرارداد در تجاری سازی و انتقال دانش فنی و فناوری و با پیگیری شرکت توسعه دانش فیدار انجام گرفت.
همکاری تخصصی و اجرایی در زمینه های فنی و پژوهشی و انتقال فناوری و سرمایه گذاری، از مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه است.
شرکت GENESIS واقع در میلانِ ایتالیا، در زمینه انرژی های نو و تجدیدپذیر و احداث نیروگاه، فعالیت می کند. شرکت توسعه دانش فیدار، مستقر در مرکز رشد فناوری جامع، نمایندگی رسمی این شرکت ایتالیایی را در ایران دارد.