امضاء تفاهم نامه همکاري بين پارک و دانشگاه صنعتي شيراز

امضاء تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه صنعتی شیراز

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري فارس، اين تفاهم‌نامه با هدف تسهيل در ايجاد فضاي تعاملي بين پارک و دانشگاه‌ صنعتي و به منظور توسعه همکاري‌هاي مشترک و پژوهش‌هاي کاربردي و فناورانه به امضا طرفين رسيد.

بر اساس اين گزارش، استفاده از ظرفيت و توانمندي‌هاي طرفين از جمله فضاهاي آموزشي، آزمايشگاهي و حمايت از پروژه‌هاي دانشجوئي و نيز کمک در راه‌اندازي مرکز رشد اقماري پارک مستقر در دانشگاه و تاسيس مرکز نوآوري و کارآفريني دانشگاه مورد تاکيد طرفين خواهد بود.

شرکت‌هاي مستقر در پارک مي‌توانند جهت اعلام درخواست و پيگيري موارد به معاونت فناوري و نوآوري و دفتر بازاريابي و ارتباطات پارک مراجعه نمايند.