پردیس نوآوری و فناوری شیراز در سفر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان فارس افتتاح شد تا محلی برای رونق فعالیت‌های استارتاپی و توسعه محصولات دانش بنیان باشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حاشیه این مراسم گفت: راه اندازی این پردیس نوآوری فعالیتی است که با همکاری و حمایت خیرین، پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه شیراز و دولت انجام شد تا شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری با سرعت بیشتری پیش رود. این زیست بوم اکنون نیز در این استان وجود دارد و حمایت دانشگاه، خیرین و سرمایه گذاران از آن و از ایده‌های جوانان خلاق اتفاق مهمی است که شاهد آن هستیم.

دکتر ستاری در بخش بعدی سخنان خود به بازدیدهای انجام شده از شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری فارس اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه چند بار در سفرهای خود از دستاورد شرکت‌های دانش بنیان استان بازدید کردم اما هر بار این بازدیدها تازگی دارد و با کسب وکارها و دستاوردهای جدیدی مواجه می‌شود. این مسئله نشان از حرکت و شکل گیری درست زیست بوم فناوری و نوآوری در این استان است.

ستاری با اشاره به دستاوردهای استان فارس در حوزه بیماری جدید کرونا گفت: فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری استان فارس برای مقابله با بیماری کرونا نیز به خوبی وارد میدان شدند. به گونه ای که شاهد ساخت کیت‌های تشخیص کرونا در استان هستیم و در زمینه‌های دیگر مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری درباره تجاریسازی محصولات کسب و کارهای نوپا، بیان کرد: برای رونق فعالیت کسب و کارهای نوپا و تجاری سازی ایده‌های آنها، شرکت‌های خصوصی باید وارد عمل شوند و دولت تنها زیرساخت‌ها را باید فراهم کند. زیرا با وام شرکت‌های نوپا شکل نمی گیرند. محقق و مخترعی که فکر می‌کند با پول دولت می‌تواند به نتیجه برسد در اشتباه است و مکانی مانند پارک علم و فناوری باید با مشاوره و منتورینگ به توسعه محصول آنها کمک کند. البته در معاونت علمی نیز در حوزه‌هایی مانند تخصیص وام، معافیت‌های مالی و گمرکی اتفاقات خوبی رخ داده است.

همچنین در ادامه این سفر، فناوران و محققان پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاهی برخی از دستاوردهای خود را برای معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ارائه دادند.