اعضای شورای پارک علم وفناوری فارس

اعضای شورای پارک علم وفناوری فارس:

 
  • دکتر فرید مُـر (رئیس پارک علم وفناوری فارس)
  • دکتر حبیب شریف ( رئیس بنیاد نخبگان استان فارس)
  • دکتر احمد عریان  (معاون پژوهشی دانشگاه شیراز)
  • دکتر سید بصیر هاشمی ( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
  • دکتر سید جعفر روزگار   (معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز)
  • دکتر سید آیت اله رزمجو  (مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس)
  • مهندس جمال رازقی جهرمی  (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)
  • دکتر سید مهدی نصیری (معاون فناوری و نوآوری پارک علم وفناوری فارس)
  • دکتر بهنام کشاورزی  (معاون پشتیبانی پارک علم وفناوری فارس)