اطلاعیه جلسه مشاوره با مشاور حقوقی

قابل توجه کلیه شرکت­های مستقر در پارک

جلسه مشاوره (در کلیه زمینه­­ ها) با مشاور حقوقی پارک جناب آقای اکبری

زمان: یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ساعت ۱۵– ۱۲

مکان: ساختمان نوآوری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی