استقرار تیم سیار خون‌گیری سازمان انتقال خون شیراز در محل پارک علم و فناوری فارس

اهدای خون در محل پارک علم و فنـاوري فارس

استقرار تیم سیار خون‌گیری سازمان انتقال خون شیراز در محل پارک علم و فناوری فارس

زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲/۳۰

مکان: درب ورودی پارک، اتوبوس سیار خونگیری

استفاده از ماسک و به همراه داشتن کارت ملی الزامي است