استفاده فناوران از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

امکان استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های فناور فراهم شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، شرکت‌های فناور می‌توانند به منظور تبادل دانش و فناوری و استفاده از پتانسیل حضور اعضای هیات علمی در قالب فرصت مطالعاتی در شرکت به مدت ۳ ماه تا یکسال، اولویت‌ها و محورهای مورد نیازشان را در آدرس https://industry.msrt.ir/fa/page/1435   ثبت کنند. شایان ذکر است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ثبت اطلاعات شرکت‌ها، نسبت به اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی علمی کشور اقدام می‌کند.