اتصال پارک علم و فناوری فارس به شبکۀ دولت پس از وقفه ای ده ساله

اتصال پارک علم و فناوری فارس به شبکۀ دولت

پارک علم و فناوری فارس، بعد از وقفه‌ای ده ساله روز چهارشنبه ۲۱/۶/۱۳۹۷ به شبکۀ دولت وصل شد.

اتصال پارک علم و فناوری فارس به شبکۀ دولت، در آغاز سال ۱۳۸۵ در ساختمان سابق پارک، واقع در بلوار مدرس برقرار شد؛ پس از انتقال پارک در پایان همان سال به محل کنونی واقع در شهرک آرین، به دلیل نبود بستر ارتباطی سازگار و نداشتن امکانات زیرساختی در حاشیۀ شهر شیراز، ارتباط این سازمان با شبکۀ دولت قطع گردید.

با تعریف پروژۀ ملی توزیع فیبر نوری به منازل و سازمان­‌ها و شرکت­ها (FTTH) در سال ۱۳۹۰ و راه­‌اندازی فاز اول این پروژه توسط شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۶ برای شهر تهران  و همچنین اتصال بعضی از مراکز استان­‌ها  از جمله استان فارس به این شبکه، پارک علم و فناوری فارس نیز بر آن شد تا با اتصال به شبکۀ FTTH، در راستای توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی مجموعه اقدام کند.  با پیگیری­‌ها و مکاتبات انجام شده با شرکت مخابرات استان فارس، این هدف در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۶ در پارک علم و فناوری فارس محقق شد و خدمات پرسرعت ارتباطی شرکت مخابرات ایران ازجمله تانوما به بهره­‌برداری رسید.

از آنجا که بستر استاندارد شبکۀ دولت بر بستر ADSL توسط سیم مسی تعریف شده است، پس از راه­‌اندازی بستر فیبر نوری FTTH ، هنوز امکان اتصال به شبکۀ دولت فراهم نبود؛ لذا با بررسی­‌های انجام شده و با ارائه پیشنهاد فنی به شرکت مخابرات فارس مبنی بر اتصال به شبکۀ دولت از طریق بستر موجود، این پیشنهاد توسط شرکت مخابرات فارس بررسی و موافقت شد. نهایتاً پارک علم و فناوری فارس برای اولین بار در سطح استان، موفق به دریافت خدمات شبکۀ دولت از طریق شبکۀ فیبر نوری گردید.