آغاز ثبت نام بیمه تکمیل درمان گروهی بهین پوشش البرز

آغاز ثبت نام بیمه تکمیل درمان گروهی بهین پوشش البرز
(قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰)
مبلغ ماهیانه بیمه تکمیلی هر نفر:
۲۰/۰۰۰ ریال(کارمزد دانشگاه شیراز) + ۲/۹۵۰/۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری دوشنبه چهاردهم آذر ۱۴۰۱
تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
(با توجه به کامل بودن اطلاعات نیاز به تماس تلفنی و مراجعه حضوری به واحد امور اداری نیست).