شورای عالی عتف

1397-09-07

نشست معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی عتف و هیئت همراه با هیئت رئیسۀ پارک علم و فناوری فارس

نشست معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی عتف و هیئت همراه با هیئت رئیسۀ پارک علم و فناوری فارس روز شنبه ۹۷/۸/۲۶ نشستی با حضور شورای عالی […]