شورای استان

1397-07-29

بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس

بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس در نشستی که روز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ با حضور اعضای شورای اسلامی استان و مدیران پارک علم […]