شرکت برج و بارو

1397-07-18

جایزه عالی Excellence Prize به شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس رسید

در بیست و دومین کنفرانس پارک های علم و فناوری آسیا جایزه عالی Excellence Prize به شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس رسید    شرکت برج‌وباروفارس […]