1397-07-29

بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس

بازدید اعضای شورای اسلامی استان از پارک علم و فناوری فارس در نشستی که روز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ با حضور اعضای شورای اسلامی استان و مدیران پارک علم […]
1397-04-17

بازدید معاونان و مدیران پارک علم و فناوری فارس از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 بازدید معاونان و مدیران پارک علم و فناوری فارس از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معاونان پارک علم و فناوری فارس به همراه جمعی از مدیران […]