عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 40
بازدید کل : 1033414
کاربران آنلاین : 5
بازدید این صفحه : 12470

 

  .: آیین نامه ها و بخش نامه ها

جستجوی آیین نامه :  
ردیف زیر مجموعه عنوان دریافت فایل
1وزارتی و ریاست جمهوریمستندات قانونی و آیین نامه های مرتبط با ارزیابی و تشخیص صلاحیت و حمایت ها از شرکت ها و موسسات داتش بنیان(1395)
2وزارتی و ریاست جمهوریآیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1391)
3وزارتی و ریاست جمهوریدستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان (1391)
4وزارتی و ریاست جمهوریشیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم 1391)
5وزارتی و ریاست جمهوریاساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شده پس از رفع ایراد شورای نگهبان (1391)
6وزارتی و ریاست جمهوریضوابط معافیت شرکتها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید (1390)
7وزارتی و ریاست جمهوریآیین نامه حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاههای بین المللی (1390)
8وزارتی و ریاست جمهوریماده واحده حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم 1390)
9وزارتی و ریاست جمهوریابلاغيه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حمايت از طرحهاي كارآفرينان (1390)
10وزارتی و ریاست جمهوریقانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات (1389)
11داخلی پارک علم وفناوری فارسلیست تفاهم نامه های منعقده بین پارک و سایر سازمان ها
12داخلی پارک علم وفناوری فارسآیین نامه های اجرایی پارک