میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 96
بازدید کل : 1339468
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 277

 

  
صفحه اصلی > آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس
.: آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس

آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس

        پارک علم و فناوری فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  در نظر دارد  نسبت  به واگذاری  فعالیت های خدماتی و پشتیبانی (حجمی) در سال 97  از طریق اخذ استعلام به مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  شرکت های واجد شرایط می بایست حداکثر تا  ساعت 14 روز چهار شنبه  1396/12/23  نسبت به تحویل مدارک مورد نیاز  به امور مالی پارک  اقدام  نمایند.

تاریخ  بازگشایی  پاکت ها  روز شنبه 1396/12/26 ساعت 9 صبح خواهد  بود.

 الف ـ موضوع مناقصه:

انجام وظایف مربوط به امور دفتری ، خدمات،  فضای سبز  و انتظامات:

   تعداد کل ساختمان ها:  7 ساختمان

 مساحت تقریبی  (مترمربع)                 

                           فضای پارکینگ: 800                               فضای اداری.:  20.000

                           فضای سبز: 5.000                                    محوطه آزاد: 9.000

  محل استقرار:  بلوار دکتر حسابی، خیابان آرین،  خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس

 ب ـ شرایط مناقصه:

1ـ اعلام چگونگی و نحوه انجام تعهدات به عهده کارفرما  می باشد و پیمانکار مکلف است کلیه نظرات و برنامه‌های اجرایی کارفرما را به نحو مطلوب و قابل قبول اجرا  نماید.

2ـ ایام و ساعات انجام تعهدات موضوع مناقصه به شرح زیر:

 ـ  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30  صبح الی16:30

 ـ ساعات فوق بنا به تشخیص کارفرما  قابل تغییرخواهد بود.

 ـ امور مربوط به  حفاظت فیزیکی  ساختمان­ها 24 ساعته و بدون تعطیلی خواهد بود.

 
مدارک مورد نیاز جهت تحویل به مدیریت امور مالی پارک علم و فناوری فارس:

پاکت الف:

       تضمین  شرکت  در مناقصه  به مبلغ 600.000.000 ریال  (ضمانت نامه بانکی یا واریز پول به حساب 5736049904  بانک تجارت شعبه صنایع، بنام سپرده های پارک علم و فناوری فارس ) با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید می باشد.


پاکت  ب:

مدارک فنی شرکت به شرح زیر:

    ـ فرم اطلاعات مربوط به سوابق شرکت

    ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور

    ـ سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی

    ـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی

    ـ برگ اعلام عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

    ـ آدرس محل شرکت در شیراز درج شده  در روزنامه رسمی همراه با کدپستی

    ـ کد اقتصادی از نظام مالیاتی کشور

    ـ گواهینامه ثبت اشخاص در نظام مالیات بر ارزش افزوده

    ـ  پروانه تعیین صلاحیت اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی دارای اعتبار تا پایان سال 1397

    ـ  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و بهداشت از اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی دارای اعتبار تا پایان سال 1397

    ـ  مجوز فعالیت های حفاظتی و مراقبتی

    ـ  تعهد دارا بودن توان مالی پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کلیه کارکنان موضوع قرارداد.

    ـ  تعهد حضور و  نظارت مداوم  و مستقیم  بر عملکرد کارکنان  توسط مدیر و یا نماینده  شرکت

 پاکت ج:

فرم 1 ـ  ثبت پیشنهاد  آنالیز قیمت واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی

فرم 2 ـ  ثبت پیشنهاد قیمت تمام شده  برای واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی

 پاکت د:

حاوی پاکت های الف، ب، و ج   سربسته و  لاک و مهر  شده

 توجه:

    ـ  تمام اسناد و مدارک ارائه شده  باید ممهور به مهر شرکت با قید "مورد تایید است" باشد.

    ـ  روی پاکت ها باید موضوع  و نوع مناقصه،  نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تحویل  با مهر و امضای مجاز نگاشته شود و  در مهلت مقرر با  اخذ رسید و تاریخ  تحویل مدارک،   به مدیریت امور مالی پارک تسلیم گردد.  پاکت های فاقد لاک و مهر و پاکت های تحویل شده  بعد از انقضای مهلت تحویل ترتیب اثر داده نمی‌شود.

   ـ   به تشخیص کارفرما و در صورت نیاز، ارائه ریز قیمت (آنالیز قیمت) برای تعیین برنده در جلسه مناقصه الزامی است. لذا همراه داشتن آنالیز قیمت از سوی شرکت‌کنندگان در مناقصه در جلسه بازگشائی پاکت‌ها الزامی می‌باشد.

 سایر شرایط

    ـ  دارا بودن حداقل سه سال تجربه  مرتبط با موضوع

    ـ  اعلام آگاهی کامل از شرایط و ضوابط اعلام شده مد نظرکارفرما

    ـ  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

    ـ برنده مناقصه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات(معادل 5 %  مبلغ کل قرارداد) اقدام نماید.

در غیر اینصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع کارفرما ضبط می شود و قرارداد با شرکت بعدی واجدشرایط منعقد می­­گردد.   


دریافت فایل فرم 1و2