میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 109
بازدید کل : 1339481
کاربران آنلاین : 4
بازدید این صفحه : 520

 

  
صفحه اصلی > آگهی فروش اموال اسقاطی از طریق مزایده
.: آگهی فروش اموال اسقاطی از طریق مزایده

آگهی فروش اموال اسقاطی از طریق مزایده

 
 پارک علم و فناوری فارس در نظر دارد برابر مجوز صادره و طبق آیین نامه مالی و معاملاتی خود نسبت به فروش اموال اسقاطی (کمتر از سقف معاملات کوچک ) از طریق مزایده محدود اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند در روزهای 15 الی 16 آبان  ماه، از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر جهت بازدید و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده به آدرس: شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری، امور مالی  پارک علم و فناوری فارس مراجعه نمایند.
 
* شرکت برای عموم آزاد بوده و اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آن الزامی می باشد.
 
شرایط شرکت در مزایده
 
دستگاه مزایده گذار: پارک علم و فناوری فارس 
موضوع: فروش اموال اسقاطی شامل میز و صندلی ، یخچال و گاز ، قطعات کامپیوتر و ... 
شرایط شرکت در مزایده: حداکثر زمان توزیع شرایط مزایده 16 آبان ماه می باشد.
متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 19 آبان  ماه تحویل نمایند.
فروش اموال به صورت کاملاً نقدی می باشد.
متقاضیان می بایست پیشنهادات خود به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی  در پاکت مهر و موم به امور مالی  پارک علم و فناوری فارس ارائه نمایند. 
اقلام مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار پارک نمی نماید و پارک مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح پارک هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تاریخ بررسی درخواست ها و بازگشایی پاکات دوشنبه مورخ 22/8/95 می باشد.