عضویت در پارک علم و فناوری

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 122
بازدید کل : 395386
کاربران آنلاین : 5
بازدید این صفحه : 12719

.: معرفي پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارسپارک علم و فناوری فارس در شهریور 1381 با استناد به مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی به منظور ایجاد زیر ساختها ی مناسب جهت توسعه فناوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.
رسالت راهبردی پارک علم و فناوری فارس ، کارآفرینی و اشتغال زایی تخصصی به ویژه برای فارغ  التحصیلان دانشگاهها از طریق ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت از آنها تا تجاری کردن نتایج فعالیتهایشان است .
پارک علم و فناوری فارس با توجه به امکانات و فضاهایی که در طول 22 سال تجربه فعالیتهای حمایتی از کارآفرینان و مبتکران ، تحت عنوان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – پژوهشکده فارس فراهم کرده بود سعی و تلاش بر این دارد که محیطی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکتهای فناوری ، شرکتهای کوچک ، متوسط و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی تامین  نماید. با توجه به اساسنامه پارک های  علم و فناوری و مراکز رشد ،هدف از این تجمع ایجاد تعامل سازنده در میان شرکت های مستقر با یکدیگر و با دانشگاهها در راستای رشد و شکوفایی فعالیت های فناوری است .

پارک علم و فناوری فارسپارک علم و فناوری فارس سعی در برقراری ارتباط عملیاتی و رسمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع بزرگ به عنوان یکی از اصول پایه برای موفقیت خود دارد . در همین زمینه سعی در ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان  ، فرصت های مشاوره ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاهها ،ارائه پروژه های دانشجویی از طریق موسسات مستقر در  پارک به دانشگاهها و فراهم آوردن فرصت کار آموزی برای دانشجویان دارد. پارک علم و فناوری فارس به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت هیئت امنا و با پشتیبانی مالی دولتی اداره می شود.

پارک علم و فناوری فارس
تعریف پارک علم و فناوری فارس
سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف ا صلی آن افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت از طریق توسعه فرهنگ نوآوری ، افزایش توان رقابتی میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است .
 
اهداف پارک علم و فناوری
• کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
• تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی  ، تولیدی و خدماتی جامعه
• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی  و بین المللی
• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی
• حمایش از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
• حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور
• توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی
• حضور موثر در بازارهای فناوری جهان