Agriculture, Natural Resources, and Process Industries Incubator

About the incubator

About the incubator:

Fars province is one of the biggest provinces in Iran with the most various climate changes among other provinces in the country. The geographical extent along with different climates resulted in a variety of species, wildlife, and agriculture. It can be claimed that there is no species of plants or animals which doesn’t exist in Fars.

Besides, infrastructures in Fars such as; industries, energy, communication, universities, human resources, all have facilitated the availability, and improvement of different industries, and jobs in connection with agricultural, and natural resources potentials in the province.

Major activities of technical groups admitted in Agriculture, Natural Resources, and Process Industries Incubator technology incubator include:

 

 • Responsive to problems in agricultural, and natural resources
 • Clarifying the progress from past to present in agricultural, and natural resources
 • Presenting applied, scientific strategies
 • Supervising basic, and applied research
 • Commercialization of scientific research results
 • Conversion of traditional agricultural activities to industrial mechanisms
 • Providing grounds to improve technical knowledge, and export products
 • Helping wealth production, knowledge, and employment to grow in agricultural, and natural resources
 • Modern designing, and manufacturing required equipment in agricultural industries
 • Improving Fars province position in agriculture, biotechnology, and process industries

·       Reducing dependency of the country in field of agricultural, Aquatic, process industries

 • Transferring knowledge, and technology in agriculture, and food industries
parallax background
رسالت ها
1- توليد ثروت از طريق تجاري كردن نتايج تحقيقات و كاربردي كردن ایده های مبتنی بر فناوري هاي نوين در زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری، با توجه به وجود دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه های مادر کشور
2- بهبود سازمان دهي و افزايش اثر بخشي فعاليت هاي گروهي
3- تشويق و حمايت از افراد كار آفرين و صاحبان ايده هاي نوين داراي مزيت اقتصادي و قابلیت تجاری شدن
4- تسهيل و كمك به رشد موسسات كوچك و موسسات مبتني بر فناوري هاي نوين
5- كمك به كاهش شكاف فناوري و نیازهای صنعت زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری و ارتقا جايگاه كشورمان از نظر جهاني
6- کاهش وابستگی های کشور در صنعت زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی
7- تشويق و هدايت فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته های وابسته به زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری به ايجاد كسب و كارهاي خصوصي مبتني بر فناوري هاي نوين
8- زمينه سازي براي توليد و ارائه محصولات مبتني بر فناوري هاي نوين در زمینه زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری كمك به توسعه و ترويج فرهنگ كار آفريني و كار گروهي
9- كاهش ريسك دوره راه اندازي و ورود به بازار براي موسسسات نوپا
10- ترويج و تشويق كارآفريني براي اشتغال پايدار
11- تمركز حمايت از كارآفريني در يك نهاد سازمان یافته
12- تسهيل فرآيند خصوصي سازي
13- انتقال فناوري و دانش در زمینه زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری به کشور و استفاده كاربردي از آنها
14- بی تاثیر ساختن جبهه گیری های سیاسی کشورهای غربی و صاحب فناوری در برابر کشورمان
15- کمک به طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز در صنعت زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری و كمك در جهت تحقق استقلال شغلي و خويش كارفرمايي كارآفرينان مستقر در مركز
16- تقويت جایگاه و مزيت هاي فارس در زمينه زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری
17- ايجاد فضا و بستر مناسب براي تعامل و هم افزايي متخصصان رشته هاي مختلف به منظور دستيابي به نتايج بهتر
18- برقراري ارتباط تنگاتنگ و موثر با مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و صنعتي در جهت استفاده اين ارگان ها از مزايا، نتايج و امكانات يكديگر
19- هدايت سرمايه هاي كوچك به بخش خصوصي
20- ايجاد و توسعه فضاي رقابتي براي بهبود خدمات، فعاليت ها و توسعه بازار هاي نوين
21- افزايش سهم متخصصین داخلی در توسعه و رشد صنعت زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری
22- افزايش سهم بخش خصوصي در هزينه هاي تحقيقاتي
23- جهت دهی و هماهنگ سازی تسهیلات و حمایت های وزارت علوم در قالب پارک علم و فناوری,وزارت جهاد کشاورزی و صندوق مهر امام رضا از کارآفرینی و به ثمر رساندن نیازهای صنعت زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی، فنی و مهندسی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، دامپروری و آبزیان و منابع طبیعی و آبخیزداری
 
ماموریت
مأموریت مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس جهت­دهی به شرکت­ها و مؤسسات دانش­محور فعال در حوزه­های دارای مزیت نسبی در منطقه با هدف رشد و ارتقای آنها، ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا و در نتیجه افزایش ثروت در جامعه می­باشد
شركت­های نوپای مستقر در مرکز رشد ، جهت رشد و باروری ايده­های خود، نيازمند مشاوره­های ويژه در خصوص زمينه توليدات خود، رقبا، تجاری كردن طرح و...می­باشند. مرکز رشد با شناسايی اين نيازها از كارشناسان و مشاوران خبره در اين زمينه استفاده كرده و سطح توانايی­های شركت­های نوپا را افزايش می­دهند. اين مشاوره­ها عمدتا از اعضای هيات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه­ها، كارآفرينان موفق، شركت­ها با زمينه فعالیت مشترك و به شكل قراردادی تأمين می­شوند.
رسالت یا مأموریت‌های اصلی مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به شرح ذیل بیان می‌گردد:
- كمك به تسهیل و تسریع فرایند رشد شرکت­های كوچك و متوسط استان در حوزه فعالیت‌های مبتنی بر فن­آوری کشاورزی و منابع طبیعی.
- كمك به بهبود توسعه تولیدات،خدمات و صنایع کشاورزی و منابع طبیعی در منطقه‌ از طریق زمینه‌سازی، معرفی و حمایت از صنایع جدید درزمینه­های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی.