خدمات به دانشجویان و کارجویان

دانشجویان و کارجویان

ارتباط دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها با شرکت­های فناور و دانش بنیان عمدتا در قالب پیشبرد طرح های پژوهشی و پایان نامه، کارآموزی و یا جذب در مشاغل مختلف است. نیازمندی های شرکت های مستقر در پارک در زمینه­ی نیروی انسانی نیز در سه دسته­ی کلی پژوهش و پایان نامه، کارآموزی و اشتغال قرار می­گیرد. دانشجویان و دانش آموختگان با مراجعه به سایت و دریافت اطلاعات شرکت­ها می توانند موقعیت های متناسب با شرایط خود را یافته و برای آن ها درخواست همکاری ارسال نمایند. پس از آن تعامل بین طرفین تا رسیدن به نتیجه ی مشخص مبنی بر همکاری یا عدم همکاری ادامه خواهد یافت.