2020-01-13

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم: برای حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان، راهکار ارایه شود

2020-01-13

معاون استاندار فارس؛ برای برون رفت از مشکلات، راهی جز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نداریم

2020-01-13

دکتر کشمیری؛ لزوم هم‌افزایی پارک علم و فناوری با تمام بخش‌ها

2020-01-13

رئیس دانشگاه شیراز؛ کمیته‌ای برای حل مشکلات پارک‌های علم و فناوری تشکیل شود

2020-01-13

راه‌اندازی ناحیه نوآوری و فناوری، حرکت مثبتی برای توسعه فارس است

2020-01-13

مجمع خیرین علم و فناوری تشکیل شود

2020-01-13

نمایندگان شرکت های مستقر؛ لزوم بازنگری در قوانین حمایتی شرکت‌های دانش بنیان – حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری مغفول مانده است

2020-01-13

نبود هم‌افزایی فناورانه، مانع رشد شرکت‌های دانش بنیان است